0
0

دریافت فایل های وبینار ” غلبه بر خودکم بینی”

برای دانلود ویدئوی وبینار روی لینک های زیر کلیک کنید :

دانلود قسمت اول 

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

 

برای دانلود اسلاید وبینار روی عبارت زیر کلیک کنید :

دانلود اسلاید وبینار غلبه بر خودکم بینی

 

برای دانلود دستورالعمل و تمرین های شفقت ورزی روی عبارت زیر کلیک کنید :

دانلود دستورالعمل محصول غلبه بر خودکم بینی