رادیو عزت نفس شماره ۳

موضوع این قسمت : چرا بعضی ها از ما خوششان نمی آید؟

همه ما کم و بیش دوست داریم که در هر جمعی قرار گرفتیم، همه افراد حاضر در آن جمع ما را دوست داشته باشند. و این میل به دوست داشته شدن و پذیرفته شدن از جانب بقیه به قدری در ما قدرتمند است که اگر بفهمیم کسی از ما خوشش نمی آید، ناراحت می شویم. گاهی در دل به او بد و بیراه می گوییم و گاهی به خودمان. گاهی او را به باد انتقاد می گیریم و با خود می گوییم که مگر او کیست که مرا دوست ندارد. گاهی هم به خودمان غر می زنیم که چرا جوری نبودیم که همه یا فلان شخص ما را دوست داشته باشد. در رادیو عزت نفس شماره ۳ به این موضوع پرداخته ایم و دو نکته بسیار اساسی را در مورد آن و اهمیتش شرح داده ایم. و حتی به این موضوع اشاره کرده ایم که آیا واقعا باید طوری باشیم که همه ما را دوست داشته باشند. و درنهایت درمورد تاثیر این طرز تفکر (که همه باید مارا دوست داشته باشند) بر روی عزت نفس صحبت کرده ایم.

فایل صوتی رادیو عزت نفس شماره ۳ را هم اکنون می توانید گوش داده و یا آن را دانلود کنید :

 

 

برای دانلود این فایل صوتی روی عبارت زیر کلیک کنید :

رادیو عزت نفس شماره ۳