آیا برای داشتن اعتماد به نفس بالا، باید پولدار باشیم؟

یکی از سوالاتی که همواره ذهن انسان ها را در گذشته و حال و حتی در آینده به خود مشغول کرده و میکند این مسئله است که آیا پول و میزان درآمد ما در بالا و پایین رفتن اعتماد به نفس مان نقش دارد یا نه…!؟ آیا اعتماد به نفس در انسان به پر یا خالی بودن جیبش یا حساب بانکی اش وابسته است یا خیر؟

در این مقاله عمدا به جای کلمه ثروت از کلمه پول استفاده کردیم.زیرا همانطور که می دانید تعریف ثروت بسیار گسترده است و موارد زیادی را شامل می شود.اما زمانی که می گوییم ” پول” دقیقا میدانیم منظورمان خود پول و کل چیزهایی که قابل تبدیل شدن به پول هستند می باشد.مثل املاک، ماشین، مغازه، طلا و غیره.

وابستگی پول و اعتماد به نفس به یکدگیر :

این مسئله که در بعضی ها اعتماد به نفس و میزان درآمدشان بسیار به یکدیگر وابسته هستند، مسئله ای غیر قابل انکار است.خیلی از انسان ها چون پول دارند اعتماد به نفس هم دارند و دقیقا با کم و زیاد شدن پولشان ، اعتماد به نفسشان نیز کم و زیاد می شود.اینکه ما به واسطه درآمد بالای خود اعتماد به نفس داشته باشیم خیلی خوب است اما این مسئله زمانی دردسر ساز می شود که بر حسب یک اتفاق ما میزان زیادی از پولمان را از دست می دهیم.اینجاست که اعتماد به نفس ِ وابسته به پولمان نیز سقوط میکند و ما تبدیل به فردی فاقد اعتماد به نفس می شویم.

ارتباط پول ما با اعتماد به نفس مان چطور باید باشد؟

اعتماد به نفس به جای اینکه به میزان درآمد ما یا پول ما وابسته باشد باید به “مهارت های کسب درآمد” ما تکیه کند.اگر انسانی مهارتی داشته باشد که بتواند توسط آن درآمد داشته باشد آنگاه چون مهارت در انسان از دست رفتنی نیست، پس دیگر نگرانی در مورد اینکه یک روز ممکن است آن را از دست بدهد ندارد.و اگر زمانی میزان قابل توجهی از دارایی خود را ازدست بدهد ، میداند که هنوز مهارت هایی دارد که بتواند با استفاده از آنها مجددا کسب درآمد کند و این نکته سبب خودباوری و انگیزه ای برای شروع مجدد و البته همراه با اعتماد به نفس می شود.

پس ما باید سعی کنیم اعتماد به نفس خود را به جای حساب بانکی مان به میزان مهارت هایمان گره بزنیم.

 

چکار کنیم تا اعتماد به نفس مان بالا رود؟

هر چه میزان مهارت های انسان بالا رود اعتماد به نفس او نیز افزایش می یابد. ازآنجا که به صورت اجتناب ناپذیری اعتماد به نفس تا حدودی به مهارت ما در کسب درآمد وابسته است پس باید تلاش کنیم تا می توانیم در یادگیری این مهارت ها کوشا باشیم.اگر شما جز کسانی هستید که مهارتی دارند و از آن درآمدی کسب می کنند سعی کنید یک مهارت جدید یاد بگیرید که توسط آن بتوان پول درآورد.

و اگر جز کسانی هستید که درآمدی ندارید با خود بیندیشید و بر روی یک کاغذ بنویسید که چه مهارت هایی دارید که دیگران حاضرند به خاطر کارهایی که شما می توانید با آن مهارت ها انجام دهید به شما پول بدهند.اگر مهارتی را در خود نیافتید حتما برای یادگیری یک مهارت اقدام جدی بکنید. زیرا انسانی که مهارتی نداشته باشد که بتواند با آن درآمدی بدست آورد احتمال بسیار قوی اعتماد به نفسش پایین و یا حداقل در معرض خطر خواهد بود.