عزت نفس در روابط عاطفی :

با توجه به تعریف عزت نفس، درک اهمیت آن در عشق و نقشی که در ایجاد روابط صمیمانه ایفا میکند کار دشواری نیست.
هیچ مانعی بر سر تجربه یک روابط عاشقانه ی زیبا بزرگتر از این ترس نیست که کسی خود را شایسته عشق نداند.زیرا که این ترس نهایتا به واقعیت تبدیل می شود.
اگر از احساس ارزشمندی و لیاقت برخوردار باشیم و خود را موجودی دوست داشتنی بدانیم آنگاه میتوانیم و از ظرفیتی برخورداریم که دیگران را دوست داشته باشیم.
در این حالت رابطه عاشقانه به نظر طبیعی می رسد چرا که احساس می کنیم چیزی داریم که می توانیم به کسی بدهیم و گرفتار و دربند کمبود نیستیم.
نه تنها کمبودی نداریم بلکه احساس پر بودن می کنیم که می توانیم بخشی از این احساس را به سمت دیگری هدایت کنیم.
و در واقع اطمینان به صلاحیت و ارزشمان و اطمینان به توانایی خودمان در دیدن و تجربه کردن عشق نیز یک پیش بینی است که به حقیقت می پیوندند.
ما می دانیم کسی که عزت نفس ندارد برای خودش احترام قائل نیست.
حالا در اینجا این سوال پیش می آید: ما برای چه کسانی احترام قائل نیستیم…!؟
بله درست است….! برای کسانی که چیزی ندارند که قابل احترام باشد. در واقع اگر برای خودمان احترام قائل نیستیم به این معناست که چیزی نداریم که شایسته احترام باشد.
پس زمانی که فرد بی عزت نفس، عاشق کسی می شود، چیزی ندارد که به آن فرد بدهد بلکه به دنبال برطرف کردن کمبود ها و بدست آوردن خواسته های خود است.

یکی از شایع ترین موارد کمبود عزت نفس :

و به طور مثال یکی از مهمترین و شایع ترین کمبود ها این است که معشوق خود را به دیگران نشان دهد و به وسیله ارزش او برای خود، احترام و توجه دیگران را بدست آورد.
در این حالت او معشوق و دیگران را منبع تصدیق و تایید و تکذیب می بیند و آن ها را به همان شکلی که هستند عزیز نمی دارد.
تنها آنها را با توجه به کاری که برایش بکننند یا نکنند ارزیابی می کند و به دنبال کسانی نیست که بتواند تحسین شان کند و با آن ها هیجان و ماجرای زندگی را در میان بگذارد.
دنبال کسانی می گردد که او را محکوم نکنند و حتی تحت تاثیر شخصیت او قرار بگیرند.
این حالتی است که در آن ،توانایی این فرد در دوست داشتن رشد نکرده باقی می ماند و این مسئله یکی از دلایل به شکست انجامیدن بسیاری از روابط است.
در واقع دلیل آن، همان عزت نفسی است که در آنها وجود خارجی ندارد.

پیشنهاد می کنم این مطلب را مشاهده کنید :  شش ستون عزت نفس براندن

عزت نفس و روابط عاطفی

چکار کنیم روابط مان گرفتار طوفان نشود؟

پس اگر به دنبال تجربه یک رابطه عاشقانه عمیق و پایدار هستید قبل از هرکاری باید نگاهی به خود بیاندازیم و ببینیم که آیا از عزت نفس کافی برخوردار هستیم یا خیر…!
آیا فقط به این دلیل به دنبال همچین روابطی هستیم که کمبود ها و نقص های خود را برطرف کنیم یا اینکه واقعا چیزی داریم که میتوانیم به طرف مقابل عرضه کنیم و از این قابلیت برخورداریم کسی دیگر را خوشبخت کنیم.
یادمان باشد که تا وقتی که خودمان را دوست نداشته باشیم و برای خود ارزش و احترام قائل نباشیم هیچکس دیگر این احترام را برای ما قائل نخواهد شد و دیگران با ما همانگونه رفتار و برخورد خواهند کرد که ما با خودمان رفتار می کنیم.
پس قبل از شروع هر رابطه ای ، ابتدا عزت نفس خود را بررسی کنیم و در صورت کمبود ، آن را افزایش دهیم.