دانلود درس هفتم دوره رایگان عزت نفس :

موضوع این جلسه از آن دست جلساتی است که مطمئن هستم برای تان شنیدنی و جالب خواهد بود. در دوره تا به این جلسه ما سعی کرده ایم روش هایی معرفی کنیم که باعث افزایش و رشد عزت نفس می شود. اما در این جلسه، ابتدا به موردی می پردازیم که عزت نفس شما را تخریب می کند. و من آن را قاتل عزت نفس می نامم. اولین هدف ما این است که جلوی کارهای مخرب و به شدت آسیب زای این قاتل با بگیریم. و نگذاریم که عزت نفس ما را بکشد.

سپس از همین روشی که برای دفاع در برابر این قاتل استفاده کرده ایم جهت رشد عزت نفس استفاده می کنیم.

حتما مشتاق هستید تا بدانید که محتوای درس هفتم چیست. پس برای دانستن این موضوع فقط کافی است که بر روی دکمه های زیر کلیک کنید تا این درس دانلود شود :

 

 

محتوای متنی جلسه هفتم به زودی در اختیار شما خوانندگان قرار می گیرد :