hamedMatin-logo

رادیو عزت نفس

چگونه بعد از شکست ناامید نشویم؟

در قسمت اول از رادیو عزت نفس در مورد تکنیکی صحبت می کنیم که به شما کمک می کند که بعد از هر شکست ناامید نشده و دوباره با قدرت ادامه دهید.این تکنیک معجزه می کند.

جزییات بیشتر