hamedMatin-logo

اخبار کلاس ها و سمینارها

مدیریت زمان و تاثیر آن روی عزت نفس

مدیریت زمان مهارتی است که هر انسانی در زندگی اش باید و باید بلد باشد. در غیر این صورت نه تنها به خواسته هایش نمی رسد بلکه عمر خود را که از زمان ساخته شده به هدر می دهد و حتی در موارد حادتر به تباهی می کشاند.اما امروز وقت آن رسیده که نحوه استفاده از زمان را یاد بگیریم.

جزییات بیشتر

گزارش کارگاه عزت نفس، بنیان شخصیت هر انسان

برای اولین بار در شهر همدان کارگاهی در مورد اهمیت عزت نفس برگزار کردیم.

جزییات بیشتر