چگونه بر خود و واکنش هایمان کنترل بیشتری داشته باشیم؟

ویدئوی شماره ۵ از سری ویدئوهای شبکه اعتماد به نفس

افرادی که توانایی کنترل خود و واکنش هایشان را دارند، نسبت به بقیه افراد معمولا موفق ترند. این یک واقعیت انکارناپذیر است. چون در موقعیت های مختلف می توانند بر خود مسلط شده و کمتر واکنش های اشتباه داشته باشند.

اما کنترل بر خود و واکنش ها چه تاثیری بر اعتماد به نفس ما دارند و چگونه میتوانیم به این تسلط برسیم؟

برای دانستن این موضوع ویدئوی زیر را تماشا کنید :

 

پیشنهاد می کنم این مطلب را مشاهده کنید :  تست خودکم بینی