شکست چیست و چرا ما از شکست می ترسیم؟

این مقاله همانطور که از عنوانش پیداست قرار است در مرحله اول برای ما شکست را تعریف کند.

و سپس توضیح دهد که علت اینکه ما انقدر از شکست هراس داریم چیست.

در مورد موضوع شکست کتاب های بسیاری نوشته شده اما فکر نکنم تا به حال در هیچ کتابی به آن به این شکل پراخته شده باشد.

شما می توانید معنای شکست و علل اساسی ترس از شکست را در ویدئوی زیر ببینید :

 

 

به زودی متن این ویدئو برای علاقه مندان به متن در همین صفحه قرار می گیرد.

پیشنهاد می کنم این مطلب را مشاهده کنید :  پرسش از شما پاسخ از ما-شماره 1