معنای عزت نفس :

بسیاری از ما می دانیم که عزت نفس ویژگی مهم و لازمیست اما تعدادی کمی می دانیم که معنای آن دقیقا چیست و کمبود و یا وجودش چه تاثیراتی در زندگی ما دارد.
از گوشه و کنار و یا مجلات و کتاب هایی که خوانده ایم معنایش را “خود باوری” ، “حرمت نفس” ،”دوست داشتن خود” ،”غرور سالم” و یا کلماتی از این دست دیده و شنیده ایم.
اما امروز می خواهم یک بار برای همیشه معنای آن را برایتان بیان کنم تا از این بعد هم تعریف درستی از آن داشته باشیم و هم معیاری برای درک دقیق آن.
در کتاب های مختلفی این مفهوم تعریف شده و باید اعتراف کنم که تقریبا هیچکدام دقیق و کامل نیستند.اما به نظرم یکی از بهترین و جامع ترین تعاریف عزت نفس این باشد :
از دو بخش به هم پیوسته تشکیل می شود.یکی باور خودتوانمندی و دیگری باور ارزشمندی.

( البته این مقاله جز قدیمی ترین مقالات سایت ما است و در مقاله ای به روز و جدید، عزت نفس را کاملتر و صحیح تر تعریف کرده ام.برای دسترسی به این مقاله روی عزت نفس چیست؟ کلیک کنید)

 

رشد گام به گام عزت نفس

خودتوانمندی چیست؟

خود توانمندی یعنی اینکه باورکنیم توانایی فکر کردن، آموختن،انتخاب کردن و تصمیم گیری داریم.

ارزشمندی چیست؟

ارزشمندی به معنای اطمینان داشتن به ارزش خود است و اینکه خود را شایسته و لایق زندگی و نشاط بدانیم و خود را دوست داشته باشیم.
پس عزت نفس به طور خلاصه عبارت است از احساس داشتن صلاحیت وتوانمندی برای کنار آمدن با چالش های زندگی و خود را شایسته برای رسیدن به خوشبختی در نظر گرفتن است.
خود توانمندی و حرمت نفس( احساس ارزشمندی) دو ستون مهم عزت نفس سالم هستند که اگر هر کدام وجود نداشته باشند، عزت نفس خدشه دار می شود و درواقع بدون وجود یکی از آنها ناقص است.
از این بعد با دانستن معنای دقیق آن می توانید تا حدودی حدس بزنید که آیا شما فردی هستید که عزت نفس دارد یا خیر…!

عزت نفس پایین با ما چه می کند؟

اگر کسی خود را برای برخورد با چالش های زندگی نالایق و ضعیف بداند ، اگر کسی به خود اعتماد نداشته باشد.

اگر کسی به ذهنش اطمینان نکند، اگر کسی برای خود احترام قائل نباشد، خود را شایسته عشق و احترام نداند، اگر خود را لایق خوشبختی احساس نکند و از ابراز وجود کردن بترسد می گوییم او از عزت نفس کافی برخوردار نیست.
شخصی که عزت نفس پایینی دارد برای اجتناب از قضاوت های بیشتر و عدم پذیرش مکرر از طرف اطرافیان ، بر گرد خود دیوارهای دفاعی برپا می کند.
ممکن است خود را سرزنش کند و در موارد وخیم تر به الکل ، مواد مخدر ، روابط جنسی ناسالم و بزهکاری متوسل شود.
به خودمان نگاهی بیاندازیم و ببینیم آیا با این توصیفات ما عزت نفس داریم؟
آیا تا به حال در اطرافمان افرادی را دیده ایم که فاقد عزت نفس باشند؟
آیا تا به حال یه این مسئله فکر کرده ایم که زندگی مان با افزایش عزت نفس چه تغییری می کند؟
در مقاله های بعدی بیشتر در مورد راه های شناخت و افزایش آن صحبت خواهیم کرد.