رادیو عزت نفس شماره ۵

موضوع این قسمت : تله های نامرئی

همه ما بدون اسنثنا درگیر تله های نامرئی در زندگی مان هستیم. این تله ها دقیقا شبیه تله های فلزی و دندانه شکلی است که در جنگل های برای شکار حیوانات استفاده می شود. همه جا کار گذاشته اند، موقع درگیر شدن ما با آن، بسیار دردآور هستند و تا زمانی که برای جدا کردن شان اقدامی نکنیم همچنان با ما هستند. شاید برای تان سوال شده باشد که این تله ها دقیقا چی هستند. و چطور می توانند ما در دام آنها می افتیم.در رادیو عزت نفس شماره ۵ من (حامد متین) در مورد این تله و تاثیری که بر شرایط و زندگی ما می گذارند صحبت کرده ام. همانطور که در بالا ذکر کرده ام تقریبا آدمی وجود ندارد که در این تله ها گرفتار نشده باشد و یا اینکه در حال حاضر با آنها درگیر نباشد.

رها شدن از تله ها

اما علت خطرناک بودن این تله ها در نامرئی بودن شان است. و تنها راه دیدن و مرئی کردن آنها این است که ما انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم که آنها ببینیم.

برای آگاهی بیشتر در مورد تله های نامرئی می توانید فایل صوتی زیر را گوش دهید :

 

برای دانلود این فایل صوتی روی عبارت زیر کلیک کنید :

رادیو عزت نفس شماره ۵