تنها و تنها راز خوشبختی واقعا چیست؟

تقریبا هیچکس نیست که به دنبال خوشبختی نباشد.

همه ما هر کاری که می کنیم، در آن ردپایی از دنبال کردن خوشبختی وجود دارد. اما سوال اصلی اینجاست که چرا احساس خوشبختی نمی کنیم؟ مگر نه اینکه همه از صمیم قلب دوست داریم خوشبخت شویم. مگر نه اینکه همه به دنبال راهی برای خوشبخت شدن هستیم. پس چرا بیشتر ما از زندگی مان رضایت نداریم؟ چرا احساس خوشبختی نمی کنیم؟

پاسخ این سوالات اصلا سخت نیست. فقط کافیست تنها راز خوشبختی را بدانیم.

اگر راز خوشبختی را بدانم، آنوقت می توانم خوشبخت شوم؟

برای رسیدن به خوشبختی حتما باید این راز را بدانیم. اما مسئله اصلی اینجاست که بعد از آگاهی از این راز چکار خواهیم کرد. چون بسیاری از افراد حتی اگر این راز را بدانند بازهم حاضر نیستند که به آنچه که در این راز گفته می شود عمل کنند.

آیا شما هم می خواهید از این دسته باشید؟ یا انتخاب شما خوشبخت شدن است.

اگر می خواهید تنها راز خوشبختی را بدانید این ویدئو را حتما تا انتها تماشا کنید :

 

 
 
 
 

پیشنهاد می کنم این مطلب را مشاهده کنید :  شش ستون عزت نفس براندن