چرا عزت نفس و اعتماد به نفس مهم است؟

تا زمانی که اهمیت این دو مهارت را به خوبی درک نکنیم، تلاشی هم برای ارتقای آنها نخواهیم کرد.

اما کمبود این دو مهارت در وجود ما، صبر نمی کند تا ما اهمیت آنها را درک کنیم. بلکه در همه مقاطع زندگی به ما ضربه می زند. اگر کمی خوش شانس باشیم شاید در یک مشکل کوچک که برای مان پیش آمده سریع متوجه شویم که عزت نفس یا اعتماد به نفس مان می لنگد. وگرنه در یک مشکل بزرگ تر یقه ما را خواهد گرفت. و آن وقت است که حسرت می خوریم چرا زودتر برای پرورش این دو مهارت اساسی اقدام نکردیم.

پس من (حامد متین) بر این شدم تا یک فایل صوتی ضبط کنم و اهمیت این دو ویژگی بنیادین که شالوده شخصیت یک انسان هستند را با شما کاربران عزیز سایت در میان بگذارم.

با گوش کردن به فایل صوتی زیر به اهمیت عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتر پی ببرید :

 

 
 
 

پیشنهاد می کنم این مطلب را مشاهده کنید :  چگونه صدای منتقد درون را کنترل کنیم؟